ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική ποιότητας της Απολυμαντικής Απεντομωτικής Θράκης – Κ. Αραμπατζής & ΣΙΑ Ε.Ε. αποτελεί τη βάση για την επίτευξη των στόχων της, οι οποίοι είναι:

Η παροχή υψηλής στάθμης υπηρεσιών
Η παροχή στον πελάτη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας
Η διατήρηση υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας

 

Η πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία ανασκοπείται ετήσια και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας και τη συμμόρφωση με τις τρέχουσες απαιτήσεις. Όλα τα στελέχη της εταιρείας είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρείας προς την Ποιότητα, κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Μόνιμος στόχος και δέσμευση μας είναι η συνεχής βελτίωση, μέσα από μια διαδικασία καθορισμού στόχων για την ποιότητα και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.