ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 

Η πρόσκληση για ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις ένταξης παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα με το γραφείο μας.

25310 51201